Các bài về: Mệnh Kim

Mệnh Kim khắc mệnh gì?

Mệnh Kim khắc mệnh Mộc và bị khắc bởi mệnh Hỏa. – Tương khắc với mệnh Kim là mệnh Hỏa. (Hỏa thiêu đốt nung chảy Kim). – Xung mệnh với mệnh: Lưỡng Kim (Kiếm Phong Kim) gặp nhau thì khắc nhau. Tính tương …