Mệnh Kim với mệnh Kim có hợp nhau không?

Mệnh Kim với mệnh Kim có hợp nhau. Cùng mệnh thì hợp nhau.

menh-kim-voi-menh-kim-co-hop-nhau-khong

Mệnh Kim hợp với mệnh Kim

 

Về tình duyên thì không nên vợ chồng cùng mệnh Kim, rất không hợp nhau:

Nam Kim nữ Kim – Lưỡng Kim vợ chồng cứng đụng cứng, có nữ không nam giữ phòng không, ngày đem cãi cọ lời chẳng hợp, mỗi người mỗi ý mỗi cách nhìn.

 

Xem thêm bài liên quan:

Người mệnh Kim khắc mệnh gì?

Người mệnh Kim hợp với mệnh nào?

Viết bình luận: