Mệnh Thổ với mệnh Thổ có hợp nhau không?

Mệnh Thổ hợp với mệnh Thổ.

Về tình duyên vợ chồng thì vẫn tốt: nam Thổ nữ Thổ – Song Thổ vợ chồng nhân duyên hảo, cũng vui một đời phúc thọ đa, cháu con hưng vượng lại thông minh, phú quý vinh hoa nhà của rộng.

menh-tho-voi-menh-tho-co-hop-nhau-khong

Lưỡng thổ thành sơn

Xem thêm bài liên quan:

Người mệnh Thổ khắc mệnh gì?

Người mệnh Thổ hợp với mệnh nào?