Người mệnh Kim có hợp màu xanh không?

Mệnh Kim không hợp màu xanh lá.

Mệnh Kim hợp màu xanh nước biển.

Mệnh Kim khắc màu xanh lá và sinh ra màu xanh nước biển. Tạm được trong tình huống này. Lưu ý là màu xanh nước biển khắc màu Hỏa, Hỏa là màu khắc của Kim.

Người mệnh Kim nên tránh màu đỏ, bị màu đỏ lửa thuộc hành Hỏa tương khắc.

Người mệnh Kim được màu nâu & màu vàng đất tương sinh.

nguoi-mang-kim-hop-mau-gi

Hình liên quan tương hỗ giữa các màu trong ngũ hành

 

nguoi-mang-kim-hop-mau-gi

Hình phân loại màu theo ngũ hành

 

Xem thêm bài liên quan:

Người mệnh Kim hợp với màu gì?

Viết bình luận: