Người mệnh Kim hợp với số nào?

Mệnh Kim hợp số 2, số 5 và số 6, số 7 và số 8

Số tương khắc với mệnh Kim đó là số 9.

Chọn số theo âm dương ngũ hành: 

Để tăng cường những yếu tố tốt cho bản mệnh, cần xem xét Ngũ Hành của bản mệnh cần bổ cứu hành gì thì sử dụng các con số phù hợp để bổ trợ. Đại diện ngũ hành của các con số như sau:
– Số 1, 2 thuộc Mộc (giáp, ất)
– Số 3, 4 thuộc Hỏa (bính, đinh)
– Số 5, 6 thuộc Thổ (mậu, kỷ)
– Số 7, 8 thuộc Kim (canh, tân)
– Số 9, 0 thuộc Thủy (nhâm, quý)

Sau đây là bảng tra cứu số hợp mệnh

bang-tra-cuu-so-hop-menh

Viết bình luận: