Mệnh Thủy khắc mệnh Hỏa.

– Nước có thể dập tắt lửa. Mệnh Thủy khắc mệnh Hỏa là điều đơn giản.

– Đất có thể hút nước, tiêu hao nước, đất đá thành núi thành đê có thể ngăn nước, bởi vậy mà mệnh Thổ là mệnh xung khắc của Thủy.

 

Ngũ hành Thủy xung khắc với hành nào ?

– Đại Hải Thủy, Thiên Hà

– Thủy lưu Nhị ban bất dữ

– Thổ vi cửu Ngoại giả đô lai toàn kỵ

– Thổ Phùng chi y lộc tất nan cầu.

Giải thích 4 điều trên là như vầy:

– Đại Hải Thủy (nước biển), Thiên Hà Thủy (nước trên trời) không sợ gặp Thổ dù Thổ khắc Thủy (Thủy hao Thổ lợi) vì đất không ở biển lớn hay trên trời, cả hai phối hợp cùng Thổ càng mau thành công, nếu thành vợ chồng sẽ dễ hiển đạt đường công danh phú quý.

– Trường Lưu Thủy (sông dài), Giang Hà Thủy (sông cái), Tuyền Trung Thủy (nước suối) và Đại Khê Thủy (nước khe) đều kỵ Thổ, nước chỉ làm lợi cho đất, số sẽ vất vả, nghèo khó, vì nước mất mát cho đất thêm màu mở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *