Mệnh Kim với mệnh Kim có hợp nhau. Cùng mệnh thì hợp nhau.

menh-kim-voi-menh-kim-co-hop-nhau-khong

Mệnh Kim hợp với mệnh Kim

 

Về tình duyên thì không nên vợ chồng cùng mệnh Kim, rất không hợp nhau:

Nam Kim nữ Kim – Lưỡng Kim vợ chồng cứng đụng cứng, có nữ không nam giữ phòng không, ngày đem cãi cọ lời chẳng hợp, mỗi người mỗi ý mỗi cách nhìn.

 

Xem thêm bài liên quan:

Người mệnh Kim khắc mệnh gì?

Người mệnh Kim hợp với mệnh nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *