Mệnh Thổ khắc mệnh gì?

Mệnh Thổ khắc mệnh Thủy

Mệnh tương khắc (xấu) với người mệnh Thổ : mệnh Mộc, mệnh Thủy

 

menh-tho-khac-menh-gi

 

Ngũ hành Thổ xung khắc với hành nào ?

– Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ

– Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ

– Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia

– Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ.

Giải thích ra là như vầy:

Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đất đầm lầy) và Sa Trung Thổ (đất bãi cát) không sợ Mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát, đầm lầy. Cả ba hành Thổ này nếu gặp Mộc không khắc dù Mộc khắc Thổ, Thổ hao Mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng.

Thành Đầu Thổ (đất bờ thành), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) và Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà) đều sợ Mộc, nhất là Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, như thân tự chôn xuống mộ. 3 hành Thổ này tuy không sợ Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc, Tùng Bá Mộc nhưng không bền vững vì hình kỵ.