Mệnh Thổ với mệnh Hỏa có hợp nhau không?

Mệnh Thổ rất hợp với mệnh Hỏa. Hỏa sinh Thổ. Đất sinh ra từ lửa.

menh-tho-voi-menh-hoa-co-hop-nhau-khong

 

Về tình duyên rất tốt:

– Nam Thổ nữ Hỏa – Thổ Hỏa vợ chồng đại cát xương, tiền tài chẳng buồn phúc thọ trường, cháu con thông minh lại đoan chính, phú quý vinh hoa tốt vô cùng.

– Nam Hỏa nữ Thổ – Vợ chồng Hỏa Thổ hôn phối tốt, cao quan lộc vị ngay trước mắt, quan hệ phu thê của 2 hai người hợp lại thì vô khắc hại, con cái thông minh phú quý bền vững.

 

Xem thêm bài liên quan:

Người mệnh Thổ khắc mệnh gì?

Người mệnh Thổ hợp với mệnh nào?