Mệnh Thủy với mệnh Thổ có hợp nhau không?

Mệnh Thủy không hợp với mệnh Thổ vì Thổ khắc Thủy.

menh-thuy-voi-menh-tho-co-hop-nhau-khong

Mệnh Thủy và mệnh Thổ

Về tình duyên rất không tốt:

– Nam Thủy nữ Thổ – Thủy Thổ vợ chồng chẳng dài lâu, nỗi buồn như thể gặp ôn vương, hai mệnh tương khắc cũng khó qua, biệt xứ tha hương.

– Nam Thổ nữ Thủy – phu thê Thổ Thủy định có thú, liên tiếp đến nhà nên có họa, vợ xa con lạc ở phương xa, trong nhà lạnh lẽo tiền tài không đến.

 

Xem thêm bài liên quan:

Người mệnh Thủy khắc mệnh gì?

Người mệnh Thủy hợp với mệnh nào?