Mệnh Thủy hợp với mệnh Kim, mệnh Mộc hoặc chính mệnh Thủy

Tương sinh thì hợp: mệnh Thủy sinh bởi Kim nên trường hợp này là tương hợp. Tương tự Thủy cũng sinh Mộc.

Mệnh Thủy hợp với mệnh Thủy:

Nhiều nước thành biển lớn, vậy nên Thủy cũng hợp với chính mệnh Thủy.

nguoi-mang-thuy-hop-voi-mang-nao

Mệnh Thủy hợp với mệnh gì?

Mệnh Thủy còn hợp với mệnh gì?

Đại Hải Thủy (nước biển), Thiên Hà Thủy (nước trên trời) không sợ gặp Thổ dù Thổ khắc Thủy (Thủy hao Thổ lợi) vì đất không ở biển lớn hay trên trời, cả hai phối hợp cùng Thổ càng mau thành công, nếu thành vợ chồng sẽ dễ hiển đạt đường công danh phú quý.

Còn Trường Lưu Thủy (sông dài), Giang Hà Thủy (sông cái), Tuyền Trung Thủy (nước suối) và Đại Khê Thủy (nước khe) đều kỵ Thổ, nước chỉ làm lợi cho đất, số sẽ vất vả, nghèo khó, vì nước mất mát cho đất thêm màu mở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *