Mệnh Mộc khắc mệnh Thổ

Quan hệ tương khắc trong ngũ hành: người mệnh Mộc khắc người mệnh Thổ như hình tượng cây mọc trên đất.

Còn phần bị khắc là mệnh Mộc bị mệnh Kim khắc.

mang-moc-khac-mang-gi

Tương quan Mộc khắc Thổ

Quy luật tương khắc tức là gây sự ức chế, ngăn cản.

Quy ước các thự tự của ngũ hành tương khắc như sau: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Cũng giống như trong quan hệ tương sinh, thì trong các quan hệ tương khác mỗi hành cũng có hai hành khắc: cái khắc nó và cái nó khắc. Người xưa vẫn thường hình tượng hóa mối quan hệ này  thành mối quan hệ thắng thua ví dụ như khi vận động tay chân (Mộc ) thì hoạt động của tiêu hóa sẽ bị giảm đi (Thổ),…

Vậy mệnh Mộc khắc mệnh Thổ và bị khắc bởi mệnh Kim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *